مديريت برنامه‌ريزي
اطلاعيه 

به اطلاع همکاران محترم مدیریت  می رساند که ماهنامه علمی/آموزشی/تخصصی مدیریت "تدبیر" از مرداد ماه 1390 در کتابخانه مدیریت در دسترس می باشد.


1390/6/29 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما