تصوير ها

و اما برنامه ریزی 
1389/10/4 شنبه
....
مديريت برنامه‌ريزي
تست سطح 2 
تست سطح 2
1395/12/18 چهارشنبه
....
اطلاعيه 

به اطلاع همکاران محترم مدیریت  می رساند که ماهنامه علمی/آموزشی/تخصصی مدیریت "تدبیر" از مرداد ماه 1390 در کتابخانه مدیریت در دسترس می باشد.


1390/6/29 سه‌شنبه
....
و اما برنامه ریزی 
1389/10/4 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما